Det här betyder mijömärkningarna – en guide

Vi på ICA Stop tar vårt miljöarbete på allvar och jobbar hårt för att du som kund på ett enkelt och bekvämt sätt ska kunna göra smarta miljöval när du handlar hos oss. Tillsammans kan vi göra mer. Vi är stolta och glada över att vårt arbete har uppmärksammats, vi är bland annat omnämnda i den ledande mat & miljö-guiden White Guide Green, 2018 vann vi Årets stora gröna pris, och vi är Sveriges mest miljömärkta butik.

Just miljömärkningar är att bra sätt för att lättare kunna göra miljövänliga val i butiken. Det finns många märkningar och ibland kan det vara svårt att hålla reda på vad alla står för. Därför har vi sammanställt en guide över de viktigaste märkningarna vi har på våra varor.

Bra miljöval

Naturskyddsföreningens eget märke har tagits fram i samarbete med handeln för att göra det lättare för konsumenterna att handla miljövänligt. Framför allt märker man produkter som har en stor påverkan på miljö, hälsa och klimat, som till exempel hushållskemikalier, pappersprodukter, textil, kosmetika, elbolag, livsmedelsbutiker och transporter. Bra miljöval skärper ständigt sina krav för att driva på utvecklingen av miljövänliga produkter.

Läs mer om Bra miljöval

 

Svanen

Svanen är det officiella nordiska miljömärket. Det ägs av det statliga bolaget Miljömärkning Sverige (som även ansvarar för märkningen EU-Blomman). Svanen finns på en mängd olika varor, allt från kemiska produkter, hygienartiklar och maskiner till hela butiker och hotell. Märkningen bedömer miljö- och klimatpåverkan för produktens hela livscykel, det vill säga hur den produceras, används och återvinns.

Läs mer om Svanen

 

EU-blomman/EU Ecolabel

Den här märkningen är Svanens motsvarighet i Europa. Kraven för märkningen tas fram av de ansvariga organen i EU:s medlemsländer på uppdrag av EU-kommissionen. EU-blomman fungerar på samma sätt som Svanen med bland annat livscykelperspektiv.

Läs mer om EU-Blomman

 

KRAV

Kontrollföreningen för ekologisk odling – KRAV – är den svenska miljömärkningen för ekologisk mat. Kravmärkningen har regler för till exempel djuromsorg, hållbar odling och hållbart fiske, klimat och social hänsyn. KRAV är en ekonomisk förening där medlemmarna är med och fattar beslut om hur märkningen ska drivas. Bland medlemmarna finns bland annat Arla, Naturskyddsföreningen, Scan, Ekologiska Lantbrukarna, Fältbiologerna och ICA.

Läs mer om KRAV

 

EU-ekologiskt/EU-lövet

EU:s märkning av ekologiska livsmedel som garanterar att maten är producerad utan konstgödsel, kemiska bekämpningsmedel och med omsorg om djur och natur. Dessutom ska den ekologiska maten vara framställd på ett så naturligt sätt som möjligt och väldigt få tillsatser tillåts, inga som förändrar smak och färg är tillåtna. Märkningen visar att minst 95 % av en märkt produkts ingredienser är ekologiskt certifierade. Krav och märkning styrs av en EU-förordning och kontrolleras av oberoende kontrollorgan.

Läs mer om EU-ekologiskt/EU-lövet

 

MSC

En miljömärkning för fisk och skaldjur. Marine Stewardship Council är en oberoende, global, icke-vinstgivande organisation som jobbar för havens framtid och för att lösa problemet med överfiske. MSC-märkningen är en garanti för att produkten kommer från ett hållbart och välskött fiske.

Läs mer om MSC

 

FSC

Forest Stewardship Council är i dag det enda oberoende certifieringssystemet för skog. Märkningen ställer krav på att skogsbruk och plantager ska jobba för ett ansvarsfullt brukande av världens skogar, både på ett miljövänligt och ett socialt ansvarsfullt sätt. Det går också att hitta FSC-märket på träprodukter som till exempel trädgårdsmöbler, byggmaterial, papper och trycksaker.

Läs mer om FSC

 

GOTS

Global Organic Textile Standard är den internationella miljömärkningen för textil. Den här miljömärkningen omfattar produktens hela livscykel från råvara till färdig textil, det vill säga att märkningen granskar bearbetning, tillverkning, paketering, märkning, handel och distribution. Märkningen ställer även krav på hur arbetsförhållandena i tillverkningsfabrikerna ser ut.

Läs mer om GOTS

 

TCO Certified

Den här märkningen är en internationell certifiering för hållbara IT-produkter som bland annat datorer, bildskärmar, surfplattor och mobiltelefoner. Märkningen ställer krav på miljöegenskaper, energiförbrukning, socialt ansvarstagande, användbarhet och god ergonomi.

Läs mer om TCO Certified

 

Fairtrade

Fairtrade är ingen direkt miljömärkning utan är en oberoende certifiering med kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom. Märkningen arbetar för att de lokala odlarna själva ska kunna förbättra sina arbets- och levnadsvillkor genom rättvis handel. Fairtrade-märkningen hittas ofta i en kombination med en miljömärkning för att visa att man har tagit både miljöhänsyn och socialt ansvarstagande vid tillverkningen.

Läs mer om Fairtrade

 

Övriga märken

Det finns några andra märken som inte är oberoende miljöcertifieringar men som ändå kan beröra miljö, socialt ansvar och hälsa.

  • Svenskt Sigill – en kvalitetscertifiering för svensk mat och blommor där bland annat djur- och miljöhänsyn ingår.
  • Utz – en etisk märkning som jobbar med sociala aspekter och utbildning för kakao-, kaffe- och teodlare.
  • Rainforest Alliance – en standard med social- och miljöansvar som certifierar odlare som producerar bland annat kaffe, kakao, bananer, citrusfrukter, skog och blommor.