Vårt miljöarbete

ICA Stop har flest miljöcertifieringar av alla
livsmedelsbutiker i hela Sverige

Vi är certifierade med Svanen, KRAV, IHFM, MSC och Bra Miljöval. Vi är även
certifierade för att packa ut ekologisk ost, kött och fisk. ICA Stops restaurang
Gastro Corner är också KRAV-märkt.

miljologos-stripe

Vårt företag är WWF Vänföretag 2019

Dessa certifieringar ställer tuffa miljökrav och som butik uppfylls dessa inom en rad olika områden såsom energi, avfall, emballage, transporter samt ett brett ekologiskt och miljömärkt sortiment.

Läs gärna mer om vad de olika certifieringarna innebär.

Se länkar nedan:

www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/butiker

www.svanen.se

www.ica.se/ica-tar-ansvar/miljo/miljo-i-butik

www.krav.se/regel/kravs-regler-2018/11-det-har-ar-krav

www.krav.se/regel/kravs-regler-2018/117-restauranger-och-storhushall-se-kapitel-15

www.msc.org/?set_language=sv

www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/ekologisk-mat1

Vår miljöpolicy (pdf)