Så blev vi Sveriges mest miljömärkta butik

ICA Stops miljöansvariga, Annika Anderson, berättar om butikens belönade miljöarbete

 

På ICA Stop i Täby har vi länge tagit miljöarbetet på allvar och försöker ständigt hitta nya utmaningar. Vi har bara en planet och vi behöver alla hjälpas åt att bevara den för framtida generationer. Vårt miljöarbete går ut på att se över vad vi kan göra i vår butik för att minska vår energiförbrukning, vårt avfall och få in mer hållbarhetstänk i alla delar av verksamheten. Samtidigt jobbar vi flitigt med att hjälpa, informera och guida dig som kund till att kunna göra mer miljövänliga val när du handlar hos oss. Exempelvis genom miljömärkningar, certifieringar och ett brett ekologiskt utbud.

 

Vår hållbarhetschef Annika Anderson är den som ansvarar för vårt miljöarbete. Hon har varit ett bekant ansikte hos oss i nästan 20 år och har under åren hunnit med att jobba i många delar av butiken. I dag är hon vår kassachef och sedan 2012 även miljöansvarig. Tack vare det ambitiösa hållbarhetsarbetet har ICA Stop i dag flest miljöcertifieringar av alla livsmedelsbutiker i Sverige. Annika får berätta vad det innebär.

 

  • Då jag tillträdde som miljöansvarig var butiken redan Svanen-märkt. Sedan dess har vi dessutom blivit KRAV-märkta och även vår restaurang Gastro Corner är certifierad enligt KRAV. Vi är med i ICA-handlare för miljön (IHFM), vår fiskdisk är MSC-märkt, vi är certifierade enligt Bra Miljöval, och vi är dessutom certifierade för att få hantera ekologiska färskvaror i lösvikt, som till exempel ost, kött och fisk. Nu i november får vi ytterligare en hållbarhetscertifiering för fisk – ASC.

 

ASC (Aquaculture Stewardship Council) står för ett hållbart odlat fiske. Den besläktade fiskcertifieringen MSC (Marine Stewardship Council) står för ett hållbart fiske i haven som inte leder till överfiske. De båda märkningarna gör det ännu lättare för dig som kund att välja miljövänligt när du handlar fisk i butiken.

 

De andra certifieringarna är Svanen (som är det officiella nordiska miljömärket), Bra Miljöval (Naturskyddsföreningens miljöcertifiering) och KRAV (Kontrollföreningen för ekologisk odling, som är den svenska miljömärkningen för ekologisk mat). Tillsammans ställer de här certifieringarna höga och omfattande krav på miljöarbetet hos ICA Stop. Allting från energiförbrukning och vattenhantering till sortimentet och kunskapen hos personalen granskas och beaktas.

Det roligaste med miljöarbetet är, enligt Annika, när det dyker upp nya utmaningar och när det verkligen händer något som gör skillnad.

 

  • Exempel på konkreta resultat är att vi det senaste året har minskat vårt brännbara avfall med 36 ton jämfört med förra året och vi har sparat 75 000 kWh. Det har vi lyckats med tack vare väldigt noggrann källsortering, ökad kunskap hos personalen och ett bra samarbete med vår externa städfirma.

 

Ett annat exempel på en insats som gjort stor skillnad är när butiken höjde avgiften på plastpåsar för att minska förbrukningen av plast (en stor källa till nedskräpning och en bidragande orsak till problemet med spridningen av mikroplaster i naturen). På mindre än ett år minskade försäljningen av plastpåsar i butiken med drygt 73 000 stycken.

 

Miljömålen på ICA Stop revideras kontinuerligt för att hitta ännu fler sätt att förbättra arbetet.

 

  • Det finns alltid mer man kan göra. Just nu tittar vi till exempel på miljömärkta arbetskläder till personalen. Vi har dessutom börjat källsortera textilier istället för att slänga våra gamla arbetskläder. Sen har ju ICA centralt tagit beslutet att sluta sälja engångsartiklar i plast till år 2020, men där är vi redan steget före, vi köper numer in en hel del engångsartiklar i trä och papp och vi säljer inte tops med plastpinne utan bara med papperspinne.

 

De långsiktiga målen är att fortsätta att få ned energiförbrukningen, köpa in mer miljövänliga förbrukningsartiklar, minska det brännbara avfallet ytterligare och att försöka göra det lättare för kunder som vill vara mer miljövänliga.

 

  • Vi för en diskussion med Täby kommun om att sätta upp laddningsstolpar för elbilar ute på parkeringen och hoppas att det ska landa i någonting.

 

Snart kommer även mat och miljö-guiden White Guide Green på besök för att granska miljöarbetet i butiken. 2018 vann ICA Stop deras utmärkelse Årets stora gröna pris, (ett pris till den butik som på ett framstående sätt arbetar med marknadsföring och försäljning av frukt och grönt ur ett hållbarhetsperspektiv), och bland de cirka 350 matvarubutiker som granskades av White Guide Green kom vi på 7:e plats av Sveriges mest hållbara matbutiker.

 

  • Vi jobbar vidare med vårt miljöarbete och hoppas på en ännu bättre placering 2019.

 

När White Guide Green granskar en butik ser de på miljöarbetet ur ett helhetsperspektiv. Man mäter bland annat kunskapsnivån hos personalen, vilka utbildningar de har gått, hur man sköter energi, avfall och transporter, hur stort det ekologiska utbudet är, hur mycket lokalproducerat som finns i butiken, vegetabiliska alternativ, vilka miljöcertifieringar butiken har, hur man motverkar matsvinn, utbudets exponering (hur lätt det är att hitta miljövänliga varor och vad kunden uppmuntras att köpa) och även kommunikationen med kunderna (hur man berättar varför vissa varor är bättre än andra). Man tittar även på andra åtgärder, som till exempel om butiken har slutat trycka upp reklamblad eller om man erbjuder sina kunder just laddningsstolpar för elbilar på kundparkeringen.

 

Som en del av kommunikationen med kunderna har Annika några bra tips om vad man själv kan göra för att förbättra miljön.

 

  • Ta hjälp av miljömärkningarna när du handlar. Leta efter Bra Miljöval och Svanen på till exempel diskmedel, tvål och tandkräm. Köp mycket ekologiskt. KRAV-märkningen har de högsta hållbarhetskraven när det kommer till ekologiska varor så man kan känna sig säker på att man väljer rätt. Välj även MSC- och ASC-märkt när du handlar fisk. Ta med en egen påse när du handlar och källsortera.