KRAV-certifierad butik

KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för mat.
KRAV-märket visar att en vara är producerad på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. KRAV har regler för hela produktionskedjan från bonde till butik.

Vår miljöpolicy (pdf)

En KRAV-certifierad butik:

  • Bedriver ett systematiskt miljöarbete och har en miljöpolicy.
  • Arbetar för att minska användningen av fossila bränslen samt minskad energianvändning.
  • Använder till hundra procent förnybar el (genomfört senast 2017).
  • Tillhandahåller ett brett sortiment av KRAV-certifierade produkter och arbetar aktivt med att öka försäljningen och utbudet av dessa.
  • Har personal med kunskap om ekologisk produktion och KRAV-certifiering.
  • Erbjuder information i butiken om ekologisk och KRAV-märkt mat och dryck till kunder.
  • Får marknadsföra KRAV-certifierade produkter i lösvikt och dela, stycka, filea, packa om och märka om KRAV-certifierade produkter.
  • Får använda KRAV-märket i marknadsföring.
  • Skyltar upp de KRAV-märkta produkterna i hyllan.

För mer information om KRAV besök: www.krav.se

För mer information om Svanen besök: www.svanen.se

 

krav_marke_rgbMiljömärkt_Butik